voa vn

voa vn

Những ai được vo sn Mỹ Đnh vo ngy 7/9 tới?【voa vn】:Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa, động viên