vị trí của tôi

Tấn Trường: “Vị trí của tôi ở ĐT Việt Nam không phụ thuộc Văn Lâm”【vị trí của tôi】:Việc thủ thành Đặ