VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Vượt lên trên khó khăn, khát khao của người mẹ trẻ quyết tâm chinh phục SEA Games

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Vượt lên trên khó khăn, khát khao của người mẹ trẻ quyết tâm chinh phục SEA Games

Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1993, nổi lên từ SEA Games 2015 với 3 tấm HCV và 2 chuẩn Olympic ở hai nộ