Công tác tổ chức luộm thuộm ở Sea Games 30: Về đích kiểu Philippines

Công tác tổ chức luộm thuộm ở Sea Games 30: Về đích kiểu Philippines

Đến ngày 30/11, Sea Games 30 mới chính thức khai mạc. Tuy nhiên từ ngày 24/11 một số môn đã bước vào