SEA Games 31 tăng tốc hoàn thiện cơ sở vật chất, công bố nhà tài trợ

SEA Games 31 tăng tốc hoàn thiện cơ sở vật chất, công bố nhà tài trợ

Từ SEA Games 22 đăng cai thành công về mọi mặt năm 2003, SEA Games trở lại Việt Nam ở kỳ Đại hội lần