Phải lấy lại hình ảnh cho sân Mỹ Đình, chất lượng mặt cỏ chắc chắn sẽ tốt hơn

Phải lấy lại hình ảnh cho sân Mỹ Đình, chất lượng mặt cỏ chắc chắn sẽ tốt hơn

Trong buổi họp ngày 1/10, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT đã có những