Ronaldo cha đá 3 trận vẫn tịt ngòi, Ronaldo con ghi luôn 4 bàn ở trận ra mắt

Ronaldo cha đá 3 trận vẫn tịt ngòi, Ronaldo con ghi luôn 4 bàn ở trận ra mắt

Một trong bốn bàn thắng của con trai Ronaldo trong trận ra mắt U9 Juventus.Năm nay 8 tuổi, cậu cả nh