Ronaldo dọa rời MU cuối mùa, ra điều kiện bị "sếp lớn" bác bỏ thẳng thừng

Ronaldo dọa rời MU cuối mùa, ra điều kiện bị "sếp lớn" bác bỏ thẳng thừng

Ronaldo đã đánh tiếng có thể chia tay MU sau mùa này và nh