Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì dịch COVID-19

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam không thể thi đấu. Cũng vì vậy ảnh hư