Sự chia rẽ của Mbappe và Neymar đang tách PSG ra làm đôi

Sự chia rẽ của Mbappe và Neymar đang tách PSG ra làm đôi

Trước khi những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Neymar xuất hiện và gây ra sức ảnh hưởng trong thời g