neymar đá cho đội nào euro

neymar đá cho đội nào euro

Vừa thi đấu tệ vừa dính scandal, giá trị chuyển nhượng của Neymar tụt thê thảm【neymar đá cho đội nào