Tỉ số trận U16 Thái Lan – U16 Việt Nam: Vượt áp lực để thắng?

Tỉ số trận U16 Thái Lan – U16 Việt Nam: Vượt áp lực để thắng?

Như huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn nói, U16 Việt Nam cần đưa được các bài học kinh nghiệm ra thực