Teng Hak đã hủy bỏ người chơi nghỉ ngơi và yêu cầu đội phục hồi trò chơi Judi trực tuyến Sepak Bola

Việc hủy bỏ phần còn lại của người chơi Teng Hahk và yêu cầu cả đội phục hồi trong trò chơi [Judi Online Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 8: Theo Times, điểm số của Huấn luyện viên của Manchester United Teng Hag cho Đại học Manchester United đã tham giaBuju.lenteword đã rất tức giận và bị hủy bỏ