7 quốc gia chưa tán thành đề xuất hoãn SEA Games 2021 của Việt Nam

7 quốc gia chưa tán thành đề xuất hoãn SEA Games 2021 của Việt Nam

Cuộc họp trực tuyến của văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cùng Ủy ban Olympic các qu