HLV Phan Thanh Hùng: CLB Đà Nẵng sẽ thay toàn bộ ngoại binh

HLV Phan Thanh Hùng: CLB Đà Nẵng sẽ thay toàn bộ ngoại binh

Đà Nẵng dù gặp khó về lực lượng khi thiếu vắng 2 ngoại binh và các trụ cột như Phạm Nguyên Sa, Phan