giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh

giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh

Thấy nh sng khng c nghĩa l chạm tới mặt trời【giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh】:Đúng như