Georgina từng hoảng loạn, mất phương hướng khi đến thăm nhà Ronaldo

Georgina từng hoảng loạn, mất phương hướng khi đến thăm nhà Ronaldo

Khi mới quen Ronaldo, việc đến thăm nhà bạn trai từng khiến Georgina hoảng sợ. Đây là điều được tiết