foden bị đánh

foden bị đánh

Tuyển Anh lên danh sách tập trung, Mason Greenwood và Phil Foden bị loại thẳng tay【foden bị đánh】:Tu