Quang Hải xứng đáng làm đội trưởng tuyển Việt Nam?

Quang Hải xứng đáng làm đội trưởng tuyển Việt Nam?

Sau khi Quế Ngọc Hải và ban cán sự của đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện viên Park