Người đội trưởng

Người đội trưởng

Có đội thể hiện sự tôn trọng với cầu thủ lớn tuổi nhất, có đội dành cho cầu thủ có thâm niên lâu nhấ