Đội trưởng Ý ra đòn tâm lý với tuyển Anh

Đội trưởng Ý ra đòn tâm lý với tuyển Anh

Đội trưởng Chiellini của Ý đã ‘bắt đầu ra đòn tâm lý’ với ĐT Anh khi nhấn mạnh Tam Sư được chơi nhiề