Đối thủ nguy hiểm nhất của U.23 Việt Nam đặt chân tới Nội Bài bằng chuyên cơ

Đối thủ nguy hiểm nhất của U.23 Việt Nam đặt chân tới Nội Bài bằng chuyên cơ

17 giờ chiều 3.5, U.23 Indonesia có mặt tại Việt Nam sau khi đáp chuyến cơ phiên hiệu SxATF xuống sâ