đình trọng chấn thương

đình trọng chấn thương

Liệu Đnh Trọng c lại dnh chấn thương?【đình trọng chấn thương】:Trung vệ của Hà Nội FC phải chườm đá v