Công Phượng chăm sóc Viên Minh từng li trong lễ cưới ở Nghệ An

Công Phượng chăm sóc Viên Minh từng li trong lễ cưới ở Nghệ An

Đội bê tráp “xịn xò” toàn tuyển thủ Việt Nam ở đám cưới Công Phượng – Viên Minh

Đội bê tráp “xịn xò” toàn tuyển thủ Việt Nam ở đám cưới Công Phượng – Viên Minh

Sáng 16/11, nhà Công Phượng sẽ làm lễ xin dâu tại nhà gái. Vì vậy, Công Phượng vẫn phải chuẩn bị một