Văn Hậu đăng ảnh cổ động mùa Covid-19, tiết lộ sự thật đắng lòng: “Ở Hà Lan đeo khẩu trang sẽ bị nói là bị bệnh và kỳ thị”

Văn Hậu đăng ảnh cổ động mùa Covid-19, tiết lộ sự thật đắng lòng: “Ở Hà Lan đeo khẩu trang sẽ bị nói là bị bệnh và kỳ thị”

Tại Việt Nam hay bất kỳ Quốc gia nào, Tổ chức Y tế Thế giới hay chính phủ đều kêu gọi người dân hạn