Trợ lý HLV Bình Định không đổ lỗi thất bại trước Viettel do COVID-19

Trợ lý HLV Bình Định không đổ lỗi thất bại trước Viettel do COVID-19

“Chúng tôi xin chúc mừng chiến thắng của Viettel, trong bóng đá có thắng có thua nên kết quả ngày hô