Bốc thăm World Cup 2022: Đức đụng Tây Ban Nha, Pháp và Brazil dễ thở

Bốc thăm World Cup 2022: Đức đụng Tây Ban Nha, Pháp và Brazil dễ thở

Lá thăm may rủi xếp Đức nằm cùng bảng với Tây Ban Nha. Chủ nhà Qatar rơi vào bảng đấu khó, còn Anh,