bị thẻ đỏ cấm mấy trận

bị thẻ đỏ cấm mấy trận

FA đã đổi luật thẻ phạt, tại sao Guendouzi vẫn bị cấm đại chiến Liverpool?【bị thẻ đỏ cấm mấy trận】:N