Có vẻ Messi đã tính sai, và bây giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Có vẻ Messi đã tính sai, và bây giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Lionel Messi đã đi một bước quyết liệt hơn trong việc muốn rời khỏi Barca, khi từ chối tham gia cuộc