U23 Việt Nam được phục vụ ăn ở phòng riêng

U23 Việt Nam được phục vụ ăn ở phòng riêng

Tính đến sáng 24.2, U23 Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, như