Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc

Kết quả ngày thi đấu phân loại môn bắn cung của ĐT Việt Nam: – Đỗ Thị Ánh Nguyệt: Vị trí thứ 49, tổn