Chelsea được phép bán vé trở lại ở Champions League và FA Cup

Chelsea được phép bán vé trở lại ở Champions League và FA Cup

Sau hai tuần thương lượng giữa các bên thuộc Chelsea và Chính phủ, những người đứng đầu của Cục Kỹ t