0-2

0-2

o 0 – 2 Hungary: Thua sốc【0-2】:Được đánh giá cao hơn với 9 trận bất bại liên tiếp trước Euro, nhưng